Category: Mantra Assamese

শ্ৰী কৃষ্ণ মন্ত্ৰ|Krishna Mantra In Assamese

শ্ৰী কৃষ্ণ মন্ত্ৰ: মাজে মাজে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বহু মন্ত্ৰ তেওঁৰ ভক্তসকলে জপ কৰে। এই মন্ত্ৰসমূহ…

Continue Reading শ্ৰী কৃষ্ণ মন্ত্ৰ|Krishna Mantra In Assamese